Manipulační stroje a zařízení

Stručná anotace:

Exkurze se zaměří na tato témata: co je to manipulátor, jaké jsou rozdíly jednotlivých technických zařízení, základní robotika, praktické ukázky manipulace s předmětem pomocí profesionálního robotu, praktická stavba technického zařízení s využitím stavebnic typu MERKUR, LEGO.

Cílová skupina: neomezená

Počet účastníků: max. 40

Místo realizace: ZČU – Fakulta strojní –  KKS, Univerzitní 22, Plzeň

Předpokládaný rozsah: od 2 až 6 výukových hodin (rozsah 1 – 3h pro nižší ročníky SŠ, rozsah 2 – 4h pro vyšší ročníky SŠ) + další 2 až 4 hodiny pro možnost využití praktické tvorby pomocí stavebnice.

Přihlásit se