Pokusohraní: Hoří, nebo nehoří?

Při dnešním pokusu si opět trochu zakouzlíme. Při tom minulém jsme zapálili svíčku po vodou. Dnes si ukážeme sirku, u které není jasné, zda hoří, nebo nehoří. Ale pozor! Znáte film Vesničko, má středisková? Jaromír také vkládal vypálenou sirku do krabičky a jak to dopadlo… Pracujte pouze s prázdnou krabičkou!

CO POTŘEBUJETE?

  • Dvě krabičky od zápalek
  • Tabulku skla
  • Dvě zápalky
  • Gumičku (nebo pro jistotu gumičky)

JAK NA TO?

  1. Vezměte tabulku skla.
  2. Z obou stran přiložte prázdnou krabičku od zápalek.
  3. Navlečte pečlivě gumičku přes tabulku skla a obě krabičky.
  4. Jednu ze sirek zapálíme a podíváme se, jak se ve skle odráží její plamen.

JAK JE TO MOŽNÉ?

Díky souměrnosti na rovinném zrcadle (a odrazu) se vám bude zdát, že svíčka ve vodě bez problému hoří.

DALŠÍ NÁPADY

Napadá tě ještě další pokus, který by šel vyzkoušet? Jakou další iluzi by bylo možné vytvořit?