Politický systém České republiky a volby

Stručná anotace:

Cílem přednášky a následné diskuse je seznámit studenty středních škol s významem voleb v ČR a volebním systémem jako takovým. Studenti se seznámí s fungováním volebního systému a rovněž s nejvýznamnějšími politickými institucemi ČR (Poslanecká sněmovna, Senát, prezident), které jsou obsazovány na základě všeobecných voleb. Dalším tématem bude stranický systém ČR, který bude představen a analyzován v co nejširší perspektivě (význam politických stran, programy a ideologická východiska programů politických stran, vztahy mezi politickými stranami, vládní/koaliční spolupráce politických stran, význam opozice). Na základě přednášky a diskuse studenti středních škol a zároveň (budoucí) voliči získají představu o tom, jaké jsou základní charakteristiky politiky a možnosti občanů politiku ovlivňovat.  

Cílová skupina: studenti nejvyšších ročníků středních škol (cca 17 – 19 let)
Počet účastníků: 30

Lektor: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Místo realizace: Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU Jungmannova 1, Plzeň

Termín realizace: ŘÍJEN, LISTOPAD

Přihlásit se