Proč ve tmě vidíme hůře než některá zvířata?

Na začátek nutno podotknout, že v úplné tmě nevidí žádný živočich. K vidění je vždy potřeba určité minimální množství světla, aby došlo k podráždění světločivných buněk v oku.

Například netopýři se dokážou velmi přesně orientovat i v úplné tmě. Nevyužívají k tomu však zrak, ale sluch. Vnímají odražený zvukový signál, který vysílají – echolokace.

Za zhoršených světelných podmínek vidí například kočka lépe než my. Má totiž něco, co my ne. Kočky a některá další zvířata vidí za tmy mnohem lépe než člověk, protože mají za sítnicí vrstvičku zvanou tapetum lucidum, od které se velmi dobře odráží světlo.

Sítnice (retina) je vrstva buněk na zadní vnitřní straně oční koule, která je citlivá na světlo (obsahuje tzv. světločivné buňky). Jejich podrážděním dopadem světla dochází k vyvolání chemické reakce a vzniku signálu (informace). Ta se dále šíří očním nervem do mozku, kde se vyhodnocuje.

Světlo, které projde na tuto vrstvu, se odráží znovu zpět na sítnici. Dojde tak  k jeho většímu využití, a tím lepšímu vidění za zhoršených světelných podmínek. Proto kočičce ve tmě „svítí“ oči, když na ně posvítíme – světlo baterky se odráží od tapetum lucidum.

Tapetum lucidum je vrstva fungující jako zrcátko. Odráží se od ní světlo zpět na sítnici.
A proto kočky vidí za zhoršených světelných podmínek lépe než my.
Odraz světla od tapetum lucidum

Mydriáza, mióza, anizokorie
Adaptací na tmu u zvířat i člověka je to, že se rozšíří zorničky. Tím do oka prochází více světla. Když pak třeba rychle rozsvítíme, můžeme pozorovat, jak se zorničky zase rychle stáhnou, aby nedošlo k přesvícení sítnice.
Stavu rozšířených zorniček se říká mydriáza, a krom nedostatku světla ji způsobí některé léky či drogy, jejichž působením dojde k uvolnění svalu, který zornici stahuje.
Opakem je mióza – stav, kdy máme zorničky zúžené.
Anizokorie je jev, kdy jedna zornička je stažená a druhá naopak uvolněná – zornička je v každém oku výrazněji různě velká. Většinou to značí, že není něco  v pořádku, v krajním případě se pak může jednat i o vážné onemocnění; příčin však může být hodně.

Článek převzatý z knihy Člověk v 50 otázkách aneb proč  nám chutnají chipsy? Více informací o knize na http://petrstohwasser.jabezec.cz/50clovek/