Kuriózní experimenty: Obojživelná robovčela

V USA byl objeven jedinečný druh včely. Žije na Harvardu, pohybuje se ve vzduchu i ve vodě a… je to robot! Nebo přesněji obojživelná robovčela.  

Obojživelnou robovčelu sestrojil tým vědců z Harvardovy univerzity. Jedná se o unikátního robota, který je 1000krát lehčí než ostatní dosud sestrojená obojživelná zařízení. Harvardská robovčela dokáže létat, potápět se, plavat, vynořit se, vzlétnout z vodní hladiny a samozřejmě bezpečně přistát. Tato schopnost opakovaně fungovat ve dvou rozdílných prostředích byla pro tým jednou z největších výzev.

Protože voda je 1000krát hustší než vzduch, musí být robovčela schopná pohybovat křídly s dvojí frekvencí, jinak by buď nebyla s to udržet se ve vzduchu, nebo by si při pohybu ve vodě křídla zlámala. Při letu tedy robovčela mává křídly na frekvenci 220–300 Hz, zatímco ve vodě pouze mezi 9 a 13 Hz.

Dalším problematickým momentem byl průnik robovčely vodní hladinou a její návrat do vzduchu. Za tímto účelem je robovčela vybavena čtyřmi vztlakovými stabilizačními plováky a centrální komorou pro sběr plynu. Jakmile robovčela plave k hladině, dochází na elektrolytické desce ve sběrné komoře k přeměně vody na kyslíkovodík, spalitelné plynové palivo. Díky plynu se křídla robovčely dostanou ven z vody, zatímco ji plováky stabilizují na hladině. Následně dojde k zážehu plynu ve sběrné komoře, díky čemuž robovčela vzlétne z vodní hladiny. A protože je navržena tak, aby se pasivně stabilizovala ve vzduchu, vždycky přistane na nohy.

Obojživelná robovčela však není jen pouhou vědeckou „hračkou“. Vědci vidí její budoucnost v podobě hybridního robota, který by mohl provádět pátrací a záchranné mise, výzkumné studie, či monitorovat životní prostředí. Nabízí se však také otázka, zda o takové zařízení nebude mít zájem např. zbrojní průmysl.

 

Zdroj: wyss.harvard.edu