Víte, že děti z dvojjazyčných rodin mají schopnost lépe komunikovat?

Pokud pocházíte z jednojazyčného rodinného prostředí a stále bojujete se zvládnutím dalšího jazyka, možná vás napadlo, jakou výhodu mají lidé, kteří vyrůstali v bilingvní rodině. Mají-li tyto děti štěstí a žijí společně s oběma rodiči, jejich znalost obou jazyků dosahuje zpravidla úrovně rodilého mluvčího.

Bilingvní výchova ovšem přináší i celou řadu dalších pozitiv. Skupina psychologů z vědeckého týmu doktorky Anji Gampe z Univerzity v Zurichu zkoumala chování dětí ve věku 3-4 roky z obou typů rodin.

Bilingvní děti se musí často v každodenním životě vyrovnat s náročnými komunikačními situacemi, a proto vykazují vyšší flexibilitu i lepší neverbální strategie. Potřeba porozumět si s rodiči i s ostatními příbuznými je vede k použití řady neverbálních gest a signálů. Pohyby těla a rukou, vzájemné dotyky, mimika obličeje, schopnost udržovat oční kontakt i optimální vzájemnou vzdálenost komunikujících, jsou dovednosti bližší dětem z vícejazyčných rodin.

Děti z monolingvní rodiny naopak preferují téměř výhradně verbální komunikaci, která může být posílena výraznou dikcí, tempem či sílou hlasu.

Výsledek studie uvádí, že děti z vícejazyčného prostředí lépe chápou komunikativní signály svých protějšků, že dvojjazyčnost může trénovat sluch, posílit kreativitu a ve stáří dokonce chránit před demencí.

Bylo by ovšem pošetilé domnívat se, že lidé pocházející z bilingvních rodin jsou lepšími, plně chápajícími a zcela empatickými partnery.

Problematikou rozumového vývoje a psychologie dítěte se zabývá také Katedra psychologie na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zdroj: www.wissenschaft.de, https://onlinelibrary.wiley.com