Pravda nebo Lež? – PŘÍRODA

Pravda nebo Lež? - PŘÍRODA

V tomto krátkém kvízu si ověříte své znalosti z určitého tématu. Odpovědi jsou typu PRAVDA/LEŽ a vy musíte rozhodnout, zda-li je daný výrok pravdivý či nikoliv.