Víte, že i pár minut intenzivního pohybu denně nám prodlužuje život?

Pouhé 3 až 4 minuty intenzivní fyzické aktivity za den výrazně snižují riziko předčasného úmrtí. To jistě potěší ty, co neradi sportují nebo nemají na pohyb čas.

Tým pod vedením profesora Emmanuela Stamatakise ze Sydneyské univerzity jako první hodnotil přínos krátkých fyzických aktivit na naše zdraví. Jde o intenzivní pohyb po dobu max. 1 až 2 minut, které běžně děláme každý den – dobíhání autobusu, rychlé vyběhnutí schodů, dovádění s dětmi.

Pohyb podporuje krevní oběh, posiluje imunitu a snižuje riziko některých typů rakoviny, přesto většina dospělých po čtyřicítce pravidelně necvičí či nesportuje. Popsané krátké aktivity nevyžadují žádný zvláštní čas, přípravy, klubové členství ani speciální dovednosti. Jednoduše to znamená zvýšit tempo při chůzi nebo dělat energicky domácí práce. Je mnoho činností, které lze pojmout tak, aby se nám na minutu zvýšil tep.

Ke studii byla použita data z britské biomedicínské databáze Biobank, obsahující mimo jiné informace od 100 tis. účastníků, kteří mezi lety 2013 a 2015 po dobu jednoho týdne nosili náramky měřící fyzickou aktivitu. Výzkumníci analyzovali data od 25 241 osob (56 % byly ženy), jejichž průměrný věk byl 61,8 let. Do analýzy zahrnuli pouze osoby, které uvedly, že necvičí nebo nechodí na více než jednu procházku týdně. Jakákoli zaznamenaná aktivita u této skupiny proto představovala náhodnou aktivitu vykonávanou jako součást každodenního života. Výzkumníci poté získali zdravotnickou dokumentaci a po dobu zhruba 7 let osoby sledovali. 852 lidí během této doby zemřelo.

Měření pomocí náramků ukázala, že 93 % krátkých aktivit trvá do 1 minuty – průměrně 45 s. Z výpočtů vyplývá, že 4 až 5 těchto aktivit denně je spojeno až se 40% snížením rizika úmrtí na rakovinu nebo jinou nemoc a se 49% snížením související s kardiovaskulárními chorobami. Zajímavé je, že analýza aktivit 62 344 osob, které se pravidelně věnovali pohybu měla srovnatelné výsledky. To znamená, že ať už je intenzivní aktivita prováděna jako součást strukturovaného cvičení nebo domácích prací, zdravotní přínosy jsou srovnatelné.

Výsledky jasně ukazují, že čím více aktivit, tím lépe. U průměrně 11 krátkých intenzivních aktivit denně je snížení rizika úmrtí z důvodu kardiovaskulárních onemocnění 65% a u rakoviny 49%. Výsledky byly podobné i po vyloučení osob se špatným zdravotním stavem a zahrnutím body mass indexu do výpočtů.

I když to neznamená, že při vyběhnutí pár schodů třikrát denně dosáhneme stejné zdravotní úrovně jako celoživotně sportující jedinci, ve srovnání s prakticky žádným rychlým pohybem to může představovat velký rozdíl.

Práce ukázala, jak cenná mohou být podrobná a objektivní měření fyzické aktivity, pokud se shromažďují na velkém vzorku populace. A odhalila nejjednodušší a časově nejméně náročné způsoby, jak profitovat z pohybu. Profesor Stamatakis se nyní zasazuje o zohlednění výsledků pro budoucí doporučení vydávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Zajímá Vás naše zdraví? Vyberte si studijní obor na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroje:

www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/gesundheit-jede-aktivitaet-zaehlt/

www.nature.com/articles/s41591-022-02100-x