Víte, že se u některých mořských hvězdic vyskytuje kanibalismus?

Mořské hvězdice jsou pozoruhodnými živočichy, čítajícími na 2000 druhů. Ačkoli narozdíl od svých příbuzných, ježovek, v podstatě nemohou ublížit člověku, dokáží pod svou krásou skrývat krutá tajemství.

Hvězdice (Asteriidae), třída kmene ostnokožců, jsou uhrančivě symetrické a pestré. I přes nevinné vzezření se však jedná o dravce. Loví korály, mořské houby, někdy také o něco větší měkkýše.

K pozření kořisti mají tito živočichové zajímavě uzpůsobené trávicí ústrojí. Jeho součástí jsou i dva žaludky, pylorický a takzvaný srdeční. Srdeční žaludek vychlípí z úst umístěných uprostřed spodní části těla, obklopí kořist a kontrakcí ji stáhne dovnitř. Tam ji dále zpracovává pylorický žaludek a v desítce trávicích žláz ji rozloží enzymy. 

Ve své podstatě je tento proces dechberoucí. Populace hvězdic se však v mnoha částech světa vymykají kontrole, razantně snižují výskyt měkkýšů a decimují korály. Asi nejznámější je příklad oblasti Velkého bariérového útesu.

Hvězdice však nejsou kruté jen ke svému okolí. Některé druhy se živí i jinými ostnokožci. U hvězdice Forbesovy (Asterias forbesi) byl nyní zjištěn dokonce kanibalismus.

Nově narozené hvězdice tohoto druhu zhruba po jednom měsíci metamorfují z titěrných tvorečků připomínajících miniaturní vesmírné lodě v mladé hvězdice zvící špendlíkové hlavičky. Ty se usadí na mořském dně.

Již dříve se vědělo, že tito mladí jedinci bez okolků pozřou jedince vlastního druhu v larválním stádiu, kteří klesnou ke dnu. Nyní se však ukázalo, že mohou začít požírat také sebe navzájem, a to i pouhé čtyři dny po vlastní přeměně.

Pro vědce z Fakulty biologie univerzity William Mary’s ve Virginii to bylo překvapivé zjištění. Původně se totiž zaměřovali na úplně jiný fenomén. Dali si za úkol zjistit, jak tyto hvězdice zareagují na kontakt s predátorskými kraby. Ostnokožci se však začali požírat ještě předtím, než je výzkumný tým stačil s kraby konfrontovat.

Kanibalistické chování je sice překvapivé, ale mohlo by být součástí boje o přežití jedince. Jediná samička totiž za rok vyprodukuje 5 až 10 milionů vajíček.

Zajímá vás rozmanitý život živočichů na naší planetě? Přihlaste se ke studiu na Oddělení biologie pod centrem biologie, geověd a envigoniky na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Titulní obrázek: Pixabay

Zdroj: Live Science