Víte, že šedé vlasy mohou znovu získat svou původní barvu?

Mnoho lidí nachází první šediny ještě před svými třicetinami. Šedivění je považováno za obecný projev stárnutí, jeho mechanismy však stále nebyly uspokojivě vysvětleny a žádná studie se dosud nezabývala spojením šedivění a stresu. Práce vědkyně Ayelet Rosenberg z Kolumbijské univerzity v USA (Columbia University, stát New York) a jejích spolupracovníků naznačuje, že tento proces nemusí být nutně trvalý a šedé či bílé vlasy mohou znovu získat původní barvu, pokud výrazně snížíme množství stresu, kterému jsme vystaveni.

Testování zahrnovalo 14 lidí různého etnického původu (7 mužů a 7 žen) s prošedivělými vlasy s věkovým průměrem 35 let. Účastníci poskytli své vlasy či chlupy, které byly barevné na špičce, ale šedé u kořene, což naznačuje proces šednutí. Výzkumníky překvapilo, že našli také vlasy či chlupy, které byly u kořenů méně šedé než na zbylé části.

Požádali proto účastníky, aby popsali svá nejklidnější a zároveň stresově nejnáročnější období za posledních 12 měsíců. Na základě růstu vlasů rychlostí asi centimetr za měsíc, byli výzkumníci schopni porovnat úseky vlasů s konkrétními životními událostmi. Srovnání ukázalo, že zvrácení šedivění korelovalo vždy s obdobím nízkého stresu. Nejvýraznější byl příklad třicetileté ženy, jejíž vzorek vlasů obsahoval šedý proužek o šířce 2 cm, pod kterým se vrátil k původní barvě. Tento úsek přesně odpovídal dvouměsíčnímu období, během kterého se rozešla se svým manželem. Jinému účastníkovi se vrátila původní barva po dvoutýdenní dovolené, což naznačuje, jak rychle může k těmto změnám docházet. Vědci přinesly důkazy, že vlasy mohou začít šedivět či naopak získat zpět pigmentaci během pouhých 3,7 dne, ačkoliv v průměru trvá tato změna přibližně tři měsíce.

Autoři zdůrazňují, že se zabývali pouze jednotlivými vlasy a chlupy a jejich studie tedy nenaznačuje, že lidé se zcela šedivými vlasy mohou po několika týdenním relaxování dosáhnout své původní barvy vlasů. Výsledky však ukazují, že projevy stárnutí nejsou lineární a nevratné biologické procesy a mohou být alespoň částečně zastaveny či dokonce zvráceny.
Vedle porovnání barvy vlasů a stresové zátěže se studie zabývala identifikací konkrétních proteinů zodpovědných za šedivění.

Zajímají vás analýzy biologického materiálu? Přihlaste se ke studiu laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Zajímají vás analýzy biologického materiálu? Přihlaste se ke studiu laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zdroje:
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/gray-hair-can-regain-its-color-according-to-new-study/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.18.101964v1.full