FlyOnVision – simulátor padákového kluzáku

Na Fakultě elektrotechnické ZČU vyvinuli simulátor padákového kluzáku s podporou virtuální reality pro výcvik pilotů a zvýšení jejich bezpečnosti.

Hlavním cílem řešeného projektu ve spolupráci s firmami Skeleton Software a Beskydská škola
létání je vyvinout pokročilý letecký simulátor padákového kluzáku s podporou virtuální reality.
Snahou celého projektu je napodobit reálný let kluzáku ve volném prostoru se zahrnutím
okolních vlivů, jako je vliv počasí, denní doby nebo proudění vzduchu. Začínající i pokročilí piloti
mají možnost bezpečně cvičit nestandardní a v reálném letu nebezpečné stavy jako je částečné
nebo úplné sklopení padáku v turbulentních prouděních nebo odhadovat podmínky a prostor
na přistání v neznámých letových terénech.

Let nad Koterovem s pohledem na Plzeň

Hlavním výsledkem projektu je věrný simulátor se zpětnou vazbou v ovládacích prvcích s podporou virtuální reality. Projekt zásadně mění možnosti individuálního i skupinového tréninku paraglidingu, zvyšuje bezpečnost a připravenost pilotů při tréninku i po něm. Dokáže věrně simulovat stavy způsobené pilotními chybami, které vedou k vážným úrazům. Pilot má šanci se včas a bez dalšího rizika naučit tyto stavy rozpoznávat a správně na ně reagovat.

Simulátor padákového kluzáku

Poloha pilota v sedačce v rámci prostoru simulátoru je zajištěna lanky a pěti servomotory z nichž čtyři zajišťují pohyb a natočení sedačky v horizontálním směru a jeden nadzvednutí sedadla. Úkolem těchto pohonů je navození pocitu reálného letu v padákovém kluzáku. Další dva pohony slouží k simulaci odezvy řídících šňůr. Pilot má díky brýlím virtuální reality věrný pocit z letu a dokáže adekvátně reagovat na situace vzniklé při letu.

Hardwarový a softwarový simulátor bude po dokončení obsahovat celou řadu scénářů jako například hledání vhodných vzdušných proudů pro XC přelety nebo navigaci na přistání v neznámém terénu.

Zajímají vás simulátory a virtuální realita? Přihlaste se ke studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a uvidíte, co vše je možné!