Kuriózní experimenty: Zrození prvních geneticky modifikovaných lidí

Když jsme před pár měsíci uveřejnili článek o narození prvních naklonovaných primátů s názvem „Klonování lidí na dohled?“, ve skrytu duše jsme doufali, že lidé zůstanou zásadních genových manipulací ještě dlouho ušetřeni. Z Číny však právě v těchto dnech dorazila šokující zpráva: Na svět přišly první geneticky modifikované děti. Jedno z největších vědeckých tabu možná právě padlo…

O narození geneticky upravených dětí informoval vedoucí celého experimentu, vědec Che Ťien-kchuej z Jižní univerzity pro vědu a technologii v čínském Šen-Čenu. Jeho oznámení přišlo dříve, než byl výzkum oficiálně publikován, a vzbudilo silné emoce nejen ve vědeckých kruzích, ale i mezi laickou veřejností.

Co se vlastně stalo? Che se rozhodl upravit gen zodpovědný za produkci proteinu CCR5, aby tak „stvořil“ děti odolné vůči viru HIV. Tato genetická anomálie, známá jako mutace delta 32 genu CCR5, se přirozeně vyskytuje u několika málo jedinců na světe, u nichž bylo prokázáno, že jsou díky ní vůči nákaze virem HIV buď zcela imunní, nebo je průběh onemocnění výrazně lehčí a nemusí vést k propuknutí AIDS. Na druhou stranu jsou však tito jedinci velmi náchylní k onemocněním západonilskou horečkou či klíšťovou encefalitidou a vykazují zvýšenou míru úmrtnosti při onemocnění chřipkou.

Che si pro svůj experiment vybral celkem 7 párů, které tvořili HIV pozitivní muži a HIV negativní ženy. Těmto párům odebral sperma a vajíčka, sperma vyčistil a vajíčka jím následně oplodnil metodou IVF. U vzniklých embryí provedl ve velmi raném stádiu jejich vývoje genetickou modifikaci pomocí metody CRISPR-Cas9, kdy zablokoval funkční gen CCR5, a způsobil tak výše zmíněnou mutaci delta 32. Takto modifikovaná embrya posléze vložil do těla matky, jež je úspěšně donosila a porodila dvě holčičky, známé jako dvojčata Nana a Lulu.

Cílem experimentu bylo údajně zajistit, aby se HIV pozitivnímu muži narodily zdravé děti. Problém je ale v tom, že zabránit přenosu viru HIV z pozitivního rodiče na nenarozené dítě dokázala medicína již dříve, a to za pomoci medikace a čištění spermatu nakaženého muže v rámci metody IVF. Manipulovat s geny embrya tedy nebylo ani zdaleka potřeba. Nikdo navíc nedokáže předpovědět, jaké bude mít zásah do genomu obou zmíněných děvčátek následky, a to nejen pro ně, ale i pro jejich případné budoucí potomky.

Podle informace, která zazněla z úst Che Ťien-kchueje při jeho vystoupení na právě proběhnuvším druhém mezinárodním summitu o úpravách lidského genomu v Hongkongu, nejsou Nana a Lulu jedinými GM dětmi. Existuje zřejmě ještě minimálně jeden pár, který díky spolupráci s Che Ťien-kchuejem právě očekává narození geneticky modifikovaného potomka či potomků.

Původní oznámení Che Ťien-kchueje o existenci GM dvojčat si můžete poslechnout zde:

Záznam celého vystoupení Che Ťien-kchueje na summitu v Hongkongu včetně panelové diskuze najdete zde:

Zdroj: apnews.com