Kvíz: Poznáš nevítané rostliny?

Kvíz: Poznáš nevítané rostliny?

Přírodu v Plzni a jejím okolí osídluje řada invazních a expanzivních rostlin, které mohou vytlačovat původní druhy. Poznáš podle detailu deset nejběžnějších?

Invazní druhy – u nás nepůvodní, díky své vysoké konkurenční schopnosti dokáží rychle obsadit nová stanoviště, často na úkor původních druhů, známý je např. bolševník velkolepý

Expanzivní druhy – naše domácí druhy s podobnými schopnostmi šíření, na nová stanoviště pronikají např. vlivem změny podnebí nebo obohacení prostředí živinami – nejtypičtějším příkladem je kopřiva dvoudomá