Víte, že brzký příchod jara podporuje letní sucha?

Teplejší klima vede na jaře k časnějšímu růstu rostlin. Krásné jaro však může mít negativní následky, jak upozorňuje studie vědce Xu Lian z Pekingské univerzity (College of Urban and Environmental Sciences) a jeho spolupracovníků.

Klimatická změna způsobuje prodlužovaní vegetačního období rostlin – na jaře rostliny začínají růst dříve a na podzim svůj růst ukončují později. Zároveň ve vzduchu stoupá množství CO2, což dále podporuje růst, neboť tvorba organických látek (biomasy) je méně limitována dostupností uhlíku.

Když začnou rostliny časněji růst a zahájí fotosyntézu, potřebují přijímat vodu kořeny a zároveň je vypařována voda z listů. Tato voda nezmizí, část se později vrátí ve formě srážek.

Autoři studie nejdříve vyhodnotili satelitní data a údaje o půdní vlhkosti od roku 1982 do r. 2011. Potvrdili, že na severní polokouli došlo v tomto období k nárůstu množství plochy listů na jednotku povrchu půdy (index listové plochy). Naše polokoule je tedy celkově zelenější. Následně využívali klimatické modely.

Propočty ukázaly, že ve většině oblastí severní polokoule vede časnější růst k poklesu půdní vlhkosti. Na mnoha místech tento deficit přetrvává i v létě. Z tohoto důvodu nemohou rostliny v létě odpařovat dostatek vody a snižovat tím teplotu svého okolí. Extrémní horka se tak prohlubují.

Popsaný jev se projevuje především v Evropě, na východě Severní Ameriky a v některých částech Asie. Jedná se zároveň o oblasti, ve kterých začala růst vegetace v průběhu posledních 30 let prokazatelně dříve a kde také došlo k podstatnému poklesu půdní vlhkosti v létě. Vědci však zdůrazňují, že to neplatí všude a pro všechny typy vegetace. Intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy se tímto obecným trendem neřídí, a to především proto, že bývají často uměle zavlažovány.

Další výjimkou je střední Sibiř. Rostliny zde začínají růst také výrazně časněji, než tomu bylo před desítkami let, přesto jsou zde půdy v létě dokonce vlhčí než dříve. Důvodem je proudění vzduchu v atmosféře. Vodní pára odpařená na jaře nad Evropou je odnesena západními větry nad střední Sibiř.

Výsledky mohou napomoci k zpřesnění letních předpovědí počasí a klimatických jevů.

Zajímají vás přírodní procesy a geografické souvislosti globálních problémů? Přihlaste se ke studiu geografie nebo biologie na Fakultě pedagogické nebo ke studiu na Katedře geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Zdroje: https://advances.sciencemag.org/content/6/1/eaax0255https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/pflanzenwelt-fruehes-ergruenen-foerdert-sommerduerren/