Výzkum na ZČU – 2. NTIS

Jak vypadá věda a výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni?
V
jakých oborech se bádá?
Jaké úspěchy plzeňští výzkumníci zaznamenali?

Na tyto a další a otázky se dozvíte odpovědi v sérii článků Výzkum na ZČU. V prvním díle jsme představili výzkumné centrum RICE Elektrotechnické fakulty ZČU. Tentokrát se přesuneme na další z technických fakult ZČU, na Fakultu aplikovaných věd, pod níž patří výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Centrum bylo vybudováno v letech 2011–14  v rámci prioritní osy Evropská centra excelence operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Činnost centra NTIS se soustřeďuje na výzkum, vývoj a inovace v oborech kybernetika, informatika, mechanika, matematika, fyzika a geomatika. Oblast výzkumu zahrnuje jak získávání nových poznatků v oblasti badatelského výzkumu, tak i řešení problémů v oblasti aplikovaného výzkumu. Výzkumné týmy spolupracují s řadou výzkumných a akademických pracovišť v ČR i v zahraničí a významná je také oblast výzkumu a vývoje pro partnerská centra z aplikační sféry.

Co konkrétně se z představených oborů v plzeňském centru NTIS zkoumá? Výzkumná témata jsou snadno identifikovatelná podle názvů výzkumných programů, které tvoří základní organizační jednotky centra:

  • Kybernetické systémy řízení, identifikace, inteligentního rozhodování a komunikace
  • Pokročilé počítačové a informační technologie
  • Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur
  • Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi vedoucí programu
  • Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů
  • Sběr, zpracování a sdílení geoprostorových dat

Pokud vás zaujaly některé výzkumné projekty, zjistěte o nich víc na webových stránkách centra.

A nyní nahlédněme přímo do laboratoří výzkumného centra!

Možná máte po zhlédnutí videa a přečtení popisu výzkumné činnosti centra pocit, že za všemi těmi přístroji, monitory počítačů a cizími termíny se nemůže skrývat nic z toho, s čím se potkáváme v běžném životě. Je to ale právě naopak! Přestože se bádání vědců z plzeňského centra NTIS může zdát příliš abstraktní, přináší mnoho užitečného do našeho života a pomáhá v oblastech, které byste možná ani nečekali!

Jedna z výzkumných skupin se například věnuje počítačovému zpracování přirozeného jazyka. Napadlo by vás, že lingvistika a informatika mohou mít něco společného? Více se dozvíte zde.

Vědci z centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU se též věnují výzkumu v medicíně. Společně s lékaři spolupracují na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a výzkumu Crohnovy choroby, chronického zánětlivého onemocnění různých částí trávicího traktu. O projektu Věda, která léčí se dočtete v tomto článku. V roce 2015 výzkumná skupina mladých vědců z centra NTIS vyhrála se svou aplikací na diagnostiku dynamiky tvorby rakovinných buněk prestižní mezinárodní soutěž v Bostonu. O jejich úspěchu si můžete přečíst zde.


iko-2Sníte o vědecké kariéře v oborech kybernetika, informatika, matematika, fyzika či mechanika? Váš sen se může stát skutečností, vede k němu ovšem dlouhá cesta. Studium na Fakultě aplikovaných věd na ZČU v Plzni jistě nebude špatným výchozím krokem při vašem putování za úspěchem!