zVĚDAvosti – I v programování lze bádat

Psát praktické příručky o programování a zároveň se věnovat vědeckému bádání v daném oboru. Jde to dohromady?
Ano, důkazem je Pavel Herout, který působí na Fakultě aplikovaných věd ZČU.

Tento vědec je autorem knihy Učebnice jazyka C a mnoha dalších titulů. Jeho cílem je objevovat nové možnosti v programování a vést programátory praktickým způsobem.

A jak vlastně takové bádání v programování vypadá? Jak se můžeš od Pavla Herouta dozvědět při výuce programování na ZČU či prostřednictvím jeho knih, nový jazyk se sice během víkendu nevymyslí, s programováním je ale spojeno mnoho zajímavých témat – například bezpečnost softwaru, objevování kritických chyb nebo tvorba zátěžové testů datových aplikací.


iko-2Chceš vědět více? Navštiv Fakultu aplikovaných věd třeba při dni otevřených dveřích, kde můžeš potkat i další pracovníky, kteří rádi odpoví na tvé dotazy. Třeba zde potkáš i doc. Ing. Pavla Herouta, Ph.D.