Podcast: Jak do mě šťourali

Skandál! Zaměstnanci Zemědělské univerzity z Prahy do ní šťourali!

Poškozená: “Byla to hrůza!”

Kdepak, toto není bulvár. To je jen další hádanka z našeho podcastu! 🎧 A nebojte se, obsah podcastu je dětem i mládeži přístupný – mravní ohrožení jim při poslechu zcela jistě nehrozí. 😉 Tak s chutí do toho! Uhodnete spolu s vašimi dětmi či žáky, o kom je v nahrávce řeč?

Pro řešení klikněte zde.

Chcete se dozvědět více o zemědělské půdě? Přihlaste se ke studiu na Katedře geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.