Víte, že téměř 14 % populace neumí číst a psát?

UNESCO vyhlásilo 8. září jako International Literacy Day – Mezinárodní den gramotnosti. Tento den již od roku 1967 připomíná význam gramotnosti pro společnost. Co si přesně pod gramotností máme představit?

Gramotnost v úzkém slova smyslu značí schopnost číst a psát. Člověk si řekne: “Číst a psát přece umí v dnešní době každý!“. To však není vždy pravda – v roce 2019 umělo číst a psát zhruba 86 % světové populace nad 15 let. To znamená, že zhruba 14 % populace, přes 750 milionů lidí, neumělo číst a psát. Do roku 2023 se počet negramotných jen nepatrně snížil.

Pojďme si ujasnit, co vlastně znamená umět číst. To, že člověk rozpozná písmena a složí z nich slovo, je jedna věc. Druhá věc je však uvědomit si význam sdělení, které právě přečetl. Problém se čtením a porozuměním nemají jen rozvojové země – například v USA ve státě Kalifornie je nyní v roce 2023 23,1 % lidí starších 15 let bez základní gramotnosti. Přijde vám již tohle číslo negramotnosti vysoké? Tak teď se držte. V Nigerské republice neumí číst s porozuměním a napsat krátký jednoduchý výrok o svém každodenním životě 80,9 % lidí.

„Gramotnost je schopnost identifikovat, chápat, interpretovat, tvořit, komunikovat a počítat s využitím tištěných a psaných materiálů.“

Pouze číst a psát nám však často nestačí na to, abychom zvládali svět kolem nás. Proto existuje označení funkční gramotnost – funkčně gramotný člověk plně využívá své schopnosti, znalosti a dovednosti k zapojení do společnosti. Jaké všechny souhrny dovedností a znalostí potřebujeme k tomu, abychom si poradili v životě? Dají se rozdělit do několika druhů gramotností. 

Zde jsou některé z nich:

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů využitelných při práci s texty. Rozvíjí se v průběhu celého života, největší rozvoj však nastává ve škole.

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě. Matematicky gramotný jedinec chápe matematické operace a pracuje s nimi efektivně ve svém životě. Zároveň nad vším přemýšlí.

Finanční gramotnost

Na matematickou gramotnost navazuje finanční gramotnost, která je nezbytná k tomu, aby jedinec finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet. Nakládání s financemi dokáže hlavně přizpůsobit i měnící se životní situací.

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost potřebujeme k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.

Dalšími gramotnostmi, které můžeme pojmenovat, může být třeba přírodovědná gramotnost (která je velmi důležitá pro vědce), kritická a mediální gramotnost, právní gramotnost… Podstatné je však začít postupně. Bez základních dovedností číst a psát není možné rozvíjet další gramotnost.

Gramotnost populace je nezbytná pro vytvoření společnosti, která bude spravedlivá, mírumilovná, respektující, inkluzivní a udržitelná. Rozvoj gramotnosti, ať již se jedná o v dnešní době stále důležitější digitální gramotnost či jiný obecný souhrn, je nezbytné podporovat. Nejlepší je začít u sebe a uvědomit si, jak moc jsem gramotný a co bych u sebe mohl zlepšit. Pak se již můžeme pokusit své dovednosti předat i dalším.

Nesmíme také zapomenout svou gramotnost procvičovat. Díky základní úrovni gramotnosti dokážeme totiž například porozumět i různým vtipům. Byla by škoda, kdybychom o tuhle schopnost přišli. 🙂

Chtěli byste se podílet na rozvoji gramotnosti u dalších lidí a dětí? Staňte se učitelem! Přihlaste se ke studiu na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroje:
UNESCO – International Literacy Day
UNESCO – Definice gramotnosti
WorldAtlas – What Percentage Of The Global Population Is Literate?
EPALE – Čím oslavíte Mezinárodní den gramotnosti?
World Population Review – U.S. Literacy Rates by State
Wisevoter – Literacy Rate by Country
NPI – Gramotnosti.pro život
NÚV – Finanční gramotnost ve výuce, příručka

Foto: pixabay