Vyznejte se v akademických titulech: díl druhý – tituly za jménem

Vítejte u pokračování třídílného miniseriálu věnovanému akademickým titulům a jejich užíváním. V prvním článku jste se seznámili s nespočtem titulů psaných před jménem. Tentokrát nás budou zajímat ty za jménem a hned na začátek pro vás máme dobrou zprávu – titulů za jménem je totiž mnohem méně. Takže to bude hračka! Připraveni?

Tituly za jménem můžeme rozdělit do dvou skupin: ty, které se v současné době udělují, a ty, které se sice už neudělují, ale jejich nositele můžeme stále potkat. Věnujme se nejprve té první skupině.

 • Ph.D. (doktor) – vyslovujeme zpravidla anglicky [pí ejč dý], popř. česky [pé há dé]
  Pamatujete si, jak jsme se v minulém díle zabývali “malými doktoráty” a upozorňovali na jejich zaměňování s doktoráty “velkými”? Není totiž doktorát jako doktorát…
  Pro tzv. malý doktorát musíte pouze obhájit rigorózní práci (po ukončení magisterského studia, u lékařů na konci studia) a poté podle oboru vašich studií získáte příslušný malý doktorát před jménem. Pro získání titulu Ph.D. za jménem, tedy velkého doktorátu, je ovšem třeba dalšího studia – u humanitních oborů jsou to zpravidla 3 roky, u oborů přírodovědných a technických ještě o rok více.
  Ph.D. student neboli doktorand už není tradičním studentem jako na bakalářském a magisterském stupni – doktorandi často fungují jako vysokoškolští učitelé, zejména se ale po celou dobu studia věnují vědecké činnosti. Výsledky svého bádání sepíší v dizertační práci, kterou musí obhájit, aby doktorský titul získali.
  Akademicko-vědecký titul Ph.D. je udělován napříč všemi obory. Jeho velká výhoda spočívá v tom, že je mezinárodně uznávaný v celé Evropě (což se bohužel nedá říci o jiných titulech, které můžete získat na českých univerzitách).
 • MBA (Master of Business Administration) – Říkáte si, jestli jsme se právě nespletli? Vždyť ten titul je v angličtině… Nespletli! MBA je sice zahraniční titul, lze jej ale získat i v České republice. Jak napovídá jeho anglický název, MBA se uděluje v oblasti managementu, a tak chcete-li pracovat jako manažeři zejména v mezinárodních firmách, s titulem MBA určitě neprohloupíte. Jelikož je ovšem MBA zahraničním titulem, není zahrnut do českého systému vysokého školství, což znamená, že nenahrazuje vysokoškolská studia bakalářského či magisterského stupně, ale je součástí celoživotního vzdělávání.
 • DiS. (diplomovaný specialista) – Posledním titulem první skupiny je diplomovaný specialista. Pozor, i tento titul má jedno významné specifikum – není totiž titulem akademickým. To znamená, že není určen absolventům vysokých škol, ale těm, kteří vystudovali konzervatoř nebo vyšší odbornou školu (VOŠ).

Dostáváme se k titulům, se nimiž se sice můžeme poměrně často setkat, ale které se už v současné době neudělují.

 • CSc. (kandidát věd) – Tento akademicko-vědecký titul byl udělován do roku 2001, poté byl nahrazen evropsky uznávaným titulem Ph.D.
 • DrSc. (doktor věd) – Doktor věd byl vyšší vědeckou hodností, stejně jako kandidát věd se od roku 2001 neuděluje. Narozdíl od CSc. však nebyl nahrazen jiným oficiálním titulem. Česká Akademie věd sice uděluje titul DSc. (doktor věd), který je považován za nejvyšší vědecké ocenění, ale jedná se o titul neoficiální (dalo by se říci čestný), který českém vysokoškolském zákoně nenajdeme.

Nakonec nezbývá než si ověřit nabyté vědomosti v kvízu!

Kvíz – Akademické tituly za jménem