Vyznejte se v akademických titulech: díl třetí – úskalí používání titulů

V předchozích dílech tohoto miniseriálu jsme se probojovali obrovským množstvím akademických titulů, s nimiž se můžeme na české akademické půdě setkat. Náš boj ale ještě není u konci! Nestačí totiž vědět, co jednotlivé tituly před jménem nebo za jménem znamenají nebo za co je můžeme získat. Je nezbytné umět je i správně používat v běžné komunikaci, a to jak v psané, tak i v mluvené formě. A právě tomu se budeme věnovat v posledním díle. Připraveni do boje?

Pravopis zkratek akademických titulů

Ano, všudypřítomná pravidla českého pravopisu pronikla i do psaní zkratek akademických titulů. Na co je třeba dát si pozor?
V první řadě je to psaní velkých a malých písmen. Všechny zkratky titulů kromě doc. a prof. (samozřejmě pokud nejsou na začátku věty) píšeme s počátečním velkým písmenem. Je ovšem třeba dbát na správné psaní celé zkratky – proč například píšeme MUDr., a ne Mudr., MuDr. nebo MUDR.? Zkratky zpravidla pocházejí z latiny, MUDr. je tedy zkratka medicinae universae doctor, PhDr. znamená philosophiae doctor. Jak jste jistě z citovaných příkladů vypozorovali, první písmeno každého slova z původního latinského názvu se ve zkratce píše s velkým písmenem.

Potrápit nás může i interpunkce. Zatímco u titulů před jménem se čárky nepíší (a to i když následuje více zkratek za sebou), tituly za jménem se od jména čárkou oddělují, protože jsou považovány za přístavek (jestli jste už zapomněli, co to přístavek je, vzpomeňte si na oblíbený příklad ze základní školy Božena Němcová, slavná česká spisovatelka,… – přístavek poskytuje rozšiřující informaci o podstatném jménu a odděluje se z obou stran čárkou).

ŠPATNĚ: Konference se zúčastnil i Prof., MuDr. Jan Novák Ph.D. a připomněl…
SPRÁVNĚ: Konference se zúčastnil i prof. MUDr. Jan Novák, Ph.D., a připomněl…

Máte-li stále nějaké nejasnosti týkající se pravopisu zkratek titulů, neváhejte a navštivte (téměř) vševědoucí Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd.

Pořadí titulů

Pro pořadí titulů v zásadě platí jednoduché pravidlo: tituly se píší podle své hodnoty, tedy vyšší titul uvádíme před nižším – např. prof. MUDr. Jan Novák a ne opačně. Co si ale počít s více tituly stejné hodnoty?

Jedná-li se o dva různé tituly stejné hodnoty, např. Ing. a Mgr., blíže u jména píšeme titul, který jsme získali dříve. Máme-li dva shodné tituly, spojujeme je latinskou zkratkou et nebo znakem &., např. Mgr. et. Mgr. Jan Novák.

Vyšší tituly také často nahrazují ty nižší – pokud např. Mgr. Jan Novák složí rigorózní zkoušku, nebude uvádět JUDr. et Mgr. Jan Novák, ale pouze JUDr. Jan Novák.

Nejste si jistí ohledně pořadí titulů? Opět můžete najít pomoc v Internetové jazykové příručce.

Oslovení

Už víme, jak správně psát zkratky titulů, jak ale jejich nositele oslovovat? Tady platí jednoduché pravidlo – vždy nejvyšším titulem. Například doc. JUDr. Jana Nováka, Ph.D. budeme oslovovat pane docente, a nikoli pane doktore. 

Některá oslovení se nepoužívají – neříkáme pane bakaláři ani kandidáte věd. Nositelky titulů vždy oslovujte paní (nikdy slečno) a nezapomeňte názvy titulů přechylovat.

Zvláště nováčci na akademické půdě mívají problém s oslovením profesor. Zatímco na střední škole je zvykem oslovovat takto všechny učitele (třebaže mají zpravidla titul magistra), na univerzitě to neplatí – oslovujeme tak pouze skutečné nositele tohoto nejvyššího akademického titulu.

Jako studenti vysoké školy budete také nejednou psát svým vyučujícím. V písemné komunikaci je zvláště důležité adresáta správně oslovit.  V oficiálních e-mailech tedy zapomeňte na familiérní oslovení Dobrý den, paní doktorko a svou zprávu vždy uveďte oslovením Vážený pane doktore/vážená paní doktorko.

O oslovování a dalších náležitostech oficiální písemné komunikace se dozvíte více v Internetové jazykové příručce.

A jsme na konci, teď už víte o akademických titulech snad vše! Na závěr si v kvízu zopakujte, co jste se v tomto miniseriálu dozvěděli.

Závěrečný kvíz – Akademické tituly a úskalí jejich užívání


iko-2Nyní už víte vše o akademických titulech, a tak nezbývá než některý z nich získat! To na ZČU nebude problém, stačí si jen vybrat z široké nabídky studijních oborů.