Exkurze a besedy na ZČU

I v roce 2020 mohou žáci středních škol využít širokou nabídku Západočeské univerzity v Plzni a zúčastnit se některé ze zajímavých exkurzí či besed, které pořádají její jednotlivé fakulty. Získají možnost nahlédnout do laboratoří a učeben ZČU v Plzni, vyslechnout zajímavé přednášky vybraných odborníků, ale také si budou moci leccos vyzkoušet prakticky. Besedy i exkurze jsou koncipovány tak, aby žáci středních škol měli dostatek příležitostí pokládat odborníkům otázky. Nabízené akce mohou být netradičním oživením běžné výuky, zároveň pomohou středoškolákům vytvořit si lepší představu o nabídce vysokoškolského vzdělání v Plzni. Některé besedy je možné uskutečnit i přímo na konkrétní střední škole.

VŠECHNY BESEDY A EXKURZE JSOU NABÍZENY ZDARMA.

ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE POMOCÍ FORMULÁŘE U KAŽEDÉ BESEDY ČI EXKURZE (TLAČÍTKO PŘIHLÁSIT SE).

FORMULÁŘ PRO ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NAJDETE TAKÉ ZDE:

Přihlásit se

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Návštěva výzkumného Evropského centra excelence NTIS

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA FILOZOFICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA STROJNÍ

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZKUMNÉ CENTRUM

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA